04.12.2007 09:30
HTML Editor

U korisnička sučelja dodan novi alat za rad na stranicama

Od danas se svi korisnici Hoola servisa mogu koristiti i HTML Editorom koji je dodan u korisnička sučelja kako bi se omogućilo dodavanje HTML kodova unutar Hoola stranica. Dodajte meta tagove, audio, video i animirane sadržaje te time funkcionalno i vizualno uljepšajte svoje Hoola web stranice.

» nazad

(c) 2004-2012. Interactive1 d.o.o. Sva prava pridržana.